Χρήστες

Παρότι είναι εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη, το GNOME είναι ένα τεράστιο και πολύπλοκο σύστημα και επομένως, χρειάζεται κάποια εκμάθηση για την πλήρη χρήση του. Για να γίνει αυτή ευκολότερη, σας παρέχουμε κάποια αρκετά χρήσιμη τεκμηρίωση.

Διαχειριστές

Σε ολόκληρο τον κόσμο, υπάρχουν πολλές μικρές και μεγάλες υλοποιήσεις του GNOME, με τις δικές τους ειδικές ανάγκες και διαχειριστές για να τις διαχειρίζονται. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για εργαλεία και μεθόδους για να δουλέψετε με πολλές επιφάνειες εργασίας GNOME.

Προγραμματιστές

Για αυτούς που αναπτύσσουν, ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν το GNOME και εφαρμογές για το GNOME. Θα βρείτε τεκμηρίωση ανάπτυξης και πληροφορίες για τρόπους συμμετοχής και πολλά άλλα, στο Κέντρο ανάπτυξης του GNOME.